Vi ser fram emot att mottaga er feedback från den nyligen genomförda utbildningen hos er.

Vi utnyttjar återkopplingen för att kontinuerligt förbättra våra utbildningar och för att ge er utbildningsledning insikt i våra genomförda kurser.